Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Settimo Torinese


Messe Luglio-Agosto